Previous slide
Next slide
學校周年計劃
學校周年報告
學校發展津貼計劃
學校發展津貼計劃報告

學校發展津貼計劃報告

(2020 – 2021)

(2021 – 2022)

(2022 – 2023)

校本課後學習支援計劃

校本課後學習支援計劃

(2021 – 2022)

(2022 – 2023)

(2023 – 2024)

校本課後學習支援計劃報告

校本課後學習支援計劃報告

(2020 – 2021)

(2021 – 2022)

(2022 – 2023)

全方位學習津貼計劃
全方位學習津貼報告
學生活動支援津貼運用報告

學生活動支援津貼運用報告

(2020 – 2021)

(2021 – 2022)

(2022 – 2023)

維護國家安全及國家安全教育措施計劃

維護國家安全及國家安全教育措施計劃

(2022 – 2023)

(2023 – 2024)

維護國家安全及國家安全教育措施報告

維護國家安全及國家安全教育措施報告

(2021 – 2022)

(2022 – 2023)

加強支援非華語學生的中文學與教額外撥款計劃

加強支援非華語學生的中文學與教額外撥款計劃

(2022 – 2023)

(2023 – 2024)

加強支援非華語學生的中文學與教額外撥款報告

加強支援非華語學生的中文學與教額外撥款報告

(2021 – 2022)

(2022 – 2023)